Frukt och grönt kan minska risken för diabetes med 50%

Enligt en stor studie som publicerades den 8 juli 2020, kan man minska risken för att utveckla typ 2 diabetes med 50% genom att äta mer frukt och grönt. Detta är bara en av alla studier i den allt växande bevisningen för hur viktigt frukt och grönsaker och att äta plantbaserat är för vår hälsa.

Man undersökte hur intag av frukt och grönsaker påverkade risken för typ 2 diabetes och studien genomfördes över 10 års tid. Den hade 340 000 deltagare i över 8 länder - Danmark, Frankrike, Tyskland, Italien, Nederländerna, Spanien, Sverige och Storbritannien. Man kom fram till att de som åt frukt och grönsaker minskade sin risk rejält för typ 2 diabetes, de som åt mycket frukt och grönsaker minskade risken med hela 50% 

Även mindre mängder frukt och grönt, som att dagligen addera en extra portion med frukt och grönt, minskade risken för typ 2 diabetes med 25%

Studien bedöms som extra säker, dels eftersom den hade så många deltagare och pågick under lång tid, och dels eftersom man använde sig av biomarkörer i blodet (C-vitamin och carotenoider, pigmentet som ger frukt och grönsakernas färg) istället för att förlita sig på deltagarnas egna rapporter av vad de ätit.

Man kontrollerade även faktorer som ålder, kön, BMI, rökning, alkoholintag och om de intog vitaminer och mineraler som kosttillskott.

Vi har tidigare skrivit om att det inte främst är socker som orsakar diabetes, utan fett. Ni kan läsa det bogginlägget här.

 

Informationen på den här bloggen är inte skriven av läkare och ska inte ses som medicinska råd. Ta kontakt med läkare vid sjukdom.