Joniserat vatten

Att dricka joniserat vatten har många fördelar! Dels tillför det kroppen indirekt mer syre, det är en flytande antioxidant och det hjälper oss att hålla kroppen mer basisk.

Livets vatten är ett uttryck som det ligger mycket i eftersom vi måste ha vatten för att leva, men vilket vatten vi dricker spelar också stor roll.

Mycket vatten idag innehåller massa klor, fluor, fosfor, svavel och andra negativt laddade joner. Genom att använda en jonisator, minskar man dessa utan att ta bort nyttiga mineraler.

 

Vatten håller oss friska

Vid födseln innehåller våra kroppar mer än 90% vatten, denna mängd tenderar emellertid att minska med åldern. En genomsnittlig vuxen kropp innehåller 60-70% vatten. Våra kroppar torkar ut och leder till minskande metabolism, dålig cirkulation och gradvis fysisk försämring. Vi kan börja få ont i kroppen, detta beror dels på uttorkning, men det beror till stor del på försurning.

 

PH

Vårt blod måste ha ett PH på mellan 7,35 och 7,45. Hamnar det utanför så dör vi. Därför har blodet ett buffertsystem som tar mineraler från kroppen för att hålla blodet på rätt PH. Men vi äter generellt en kost idag som har ett surt avfall i våra kroppar idag, vilket gör att våra kroppar urholkas på mineraler och kroppen blir mer och mer sur. 

Kött, mejerier, socker, kaffe och säd försurar våra kroppar och allt du äter är näring till cellerna, därför blir du även försurad ända ner på cellnivå. Även stress och negativa känslor främjar bildandet av surt avfall. Det enda i kostväg som har ett basiskt avfall är frukt och grönsaker, det är därför vi förespråkar en plantbaserad kost med mest frukt och grönsaker. 

Genom att jonisera vattnet med en jonisator, kan du själv bestämma vilket PH ditt dricksvatten ska ha, vilket såklart är toppen för att hjälpa kroppen att bli mer basisk. En sur miljö i kroppen är idealisk för svamp, parasiter och sjukdomar att gro i. Att hålla sig basisk är första steget i försvaret i kampen mot många ohälsotillstånd.

 

Fria radikaler

Fria radikaler produceras naturligt i vår kropp och kan göra nytta, de används bland annat av vita blodkroppar för att döda bakterier och virusinfekterade celler. Men fria radikaler kan även göra skada i kroppen, vilket de är kända för och leder till nedbrytning av celler och oxidativ stress och åldrande, därför vill vi inte få för mycket fria radikaler.

Fria radikaler bildas bland annat vid luftföroreningar, strålning och solning, stress, intensiv träning, överhettat fett och oljor, samt vid bakterie- och virusangrepp. Kroppen producerar fler fria radikaler än den klarar av att neutralisera. 

 

Antioxidanter 

Antioxidanter motverkar fria radikaler och joniserat vatten fungerar som en flytande antioxidant. Alkaliskt vatten utmärks av en negativ oxidationsreduceringspotential (ORP = -100 ... -200mV), vilket indikerar kraftfulla antioxidantegenskaper. Det betyder att det har gott om fria elektroner att ge bort till fria de radikalerna. Resultatet blir att man minskar de fria radikalernas farliga potential genom att dricka alkaliskt vatten och därmed ökar man mängden syre i blodet. Näringsämnen kan absorberas bättre i kroppen, immunförsvaret stärks och friska celler skyddas.

 

Joniserat vatten jämfört med kranvatten

Vattenmolekyler kommer i kluster istället för att vara ensamma. Kranvattenmolekyler bildar emellertid dubbelt så stora kluster (10-13 molekyler) jämfört med joniserat vatten (5-6 molekyler). På grund av mindre molekylära formationer passerar joniserat vatten omedelbart genom cellmembran och integreras i vår metabolism (ämnesomsättning). Kroppen behöver inte längre slösa sin energi för att sönderdela den komplexa molekylära strukturen.

Joniserat alkaliskt vatten tränger in vävnaderna enklare än vanligt kranvatten, vilket ger riklig hydrering till cellerna och eliminerar toxiner som ackumuleras i tarmen ner till dess djupaste urtag. Alkaliserat vatten neutraliserar och kondenserar surt avfall som ackumuleras i kroppen, vilket sedan lätt elimineras genom njurarna.

 

Surt vatten

När man gör joniserat vatten får man även surt vatten som avfall, men släng inte detta! 

Forskning har visat att surt vatten förstör bakterier i stafylokocken, streptokocker, t.ex. coli, shigella och salmonella-släkten. Även eksem, dermatit, psoriasis, trofinsår mm kan förbättras. Använd det sura vattnet tex i hårbotten eller på huden. Spraya på blomblad som blivit angripna av ohyra och annat. Du kan även desinficera och städa med det sura vattnet.

 

Kolloidalt silver 

Med en aQator VIVO SILVER kan man tillverka sitt eget kolloidala silver med hjälp av medföljande silverstav.

Det går att använda kranvatten eller joniserat vatten, men det finns då en risk att silverjonerna klumpar ihop sig, använd därför destillerat vatten när du gör ditt kolloidala silver. 

Du kan få kolloidalt silver från 0,01 ppm - 6,0 ppm när du använder destillerat vatten. Använder du kranvatten kan du få upp till 20ppm.

För att snabba upp processen kan du hälla i lite kolloidalt silver i vattnet redan från start.

 

Informationen på den här bloggen är inte skriven av läkare och ska inte ses som medicinska råd. Ta kontakt med läkare vid sjukdom.