Vitaminer & mineraler

Brister på mineraler och vitaminer är vanligt idag eftersom många har dåligt upptag i tarmen pga tex stress och dålig matsmältning. För att kompensera för bristerna kan man tillfälligt använda tillskott.