Fullmånepaket

Fullmånepaketet bör påbörjas mellan 3-7 dagar innan fullmåne för bästa effekt.